سوآپ در زمینه سنگ چه فعالیتی دارد؟

Home » "مقاله"

گروه بازرگانی سوآپ ایران گروه بازرگانی سوآپ ایران در دو زمینه مختلف فعالیت میکند زمینه مشاوره زمینه تامین سنگ  سوآپ درزمینه مشاوره سنگ: “سوآپ“ با بهره مندی از حضور کارشناسان و متخصصان سنگ با مدیریت دکتر حسین بشیری در حال انجام وظیفه است. سوآپ با بیش از ۱۲ سال تجربه ارزشمند کاری آماده  ارائه خدمات بهینه در زمینه سنگ[…]

تکنولوژی نانو در صنعت سنگ

Home » "مقاله"

ضدآب، ضد باکتری و قارچ بودن، ضد فرسایش، مقاومت در برابر ضربه و زلزله، ضد لک، خود تمیز شونده و ضد اسید و خوردگی از مزایایی است که فنآوری نانو می‌تواند در سنگهای فرآوری تولید شده ایجاد کند.

صادرات سنگ

Home » "مقاله"

توسعه بازار صنعت سنگ در کشورمان وابسته به ارتقای کیفیت تقاضا در بازار است که این هدف با توسعه صادرات سنگ محقق می‌شود.