صادرات سنگ

Home » Posts tagged "سنگ های تراورتن ، مرمریت ، گرانیت ، مرمر، سنگ، صادرات سنگ"

توسعه بازار صنعت سنگ در کشورمان وابسته به ارتقای کیفیت تقاضا در بازار است که این هدف با توسعه صادرات سنگ محقق می‌شود.